Wybierz zawód dla siebie!

Witaj! 

Jestem Twoim wirtualnym doradcą zawodowym. Pomogę Ci w wyborze zawodu, 
który w największym stopniu odpowiada Twoim umiejętnościom, zainteresowaniom i ambicjom. 

Zapraszam do udziału w krótkiej ankiecie, która pomoże wskazać proponowane dla Ciebie zawody. 

Przystępując do ankiety, zostaniesz poproszony o podanie kilku informacji , które pomogą określić Twoje predyspozycje i umożliwią udzielenie Ci 
pomocy .