Ankieta predyspozycji zawodowych

Spróbuj określić jaki jest Twój typ zainteresowań i jakie rodzaje zajęć najbardziej Ci odpowiadają. Dokonaj jednego wyboru z podanych przykładów:


1. Jesteś praktyczny. Preferujesz pracę przynoszącą konkretne, odczuwalne dla siebie i innych rezultaty. Nie przeszkadza ci praca fizyczna. Interesuje cię praca z techniką, wymagająca wysiłku umysłowego, dobrze rozwiniętych ruchowych zdolności.

http://zawodowcy1.blogspot.com/p/1typ-realistyczny.html

2. Jesteś bardziej teoretykiem niż praktykiem. Podoba ci się nauka i studiowanie,badanie jakiejś dziedziny, dostarczenie nowej wiedzy. Bierzesz pod uwagę kontynuację nauki na uczelni wyższej. Preferujesz pracę przynoszącą radość poznania,a czasami odkrycia, wymagającą wysiłku umysłowego, zdolności do usystematyzowanej informacji szerokiego horyzontu.3. Jesteś komunikatywny, lubisz pracować z ludźmi i dla ludzi, dlatego interesuje cię nauka, wychowanie, obsługa klienta, okazywanie pomocy potrzebującym itp. Lubisz sprawy wypełnione emocjami, pracę żywą, wymagającą kontaktu z ludźmi oraz pełnej komunikacji.4. Lubisz pracować z dokumentami, opisami technicznymi, schematami, cyframi oraz wykorzystywać narzędzia i przyrządy elektroniczne. Preferujesz zajęcia związane z obróbką informacji, z obliczeniami, wyliczeniami, wymagające dokładności, staranności, wytrwałości. Unikasz bezpośrednich kontaktów z ludźmi i rozmów, wolisz skupiać się nad wykonaniem pracy technicznej.5. Jesteś organizatorem zorientowanym na pracę niewymagającą wiedzy twórczej. Preferujesz pracę dającą pełną swobodę, samodzielność, bezpieczną w uwarunkowaniach społecznych, wyżej stojącą w hierarchii od innych, dającą materialne zabezpieczenie; pracępełną pomysłów, z ryzykiem, wymagającą inicjatywy, przedsiębiorczości, brania odpowiedzialności na siebie.6. Masz naturę artysty. Lubisz rodzaje działań dające możliwość swobodnego wyrażania własnego wnętrza, bez przymusu i ram czasowych, formalności; pracę dającą upływ fantazji,wyobraźni, wymagającą estetycznego smaku, specjalnych zdolności (artystycznych, literackich, muzycznych).